Termen ”Bull market” används för att beskriva en period av långvarig stigning för aktier och kryptovalutor. Termen ”Bear market” å andra sidan, är dess precisa motsats och används för att beskriva en situation där priserna på kryptovalutor eller aktier sjunker under en längre tid. Om du regelbundet följer marknaden kommer du definitivt att stöta på dessa två termer. I denna artikel kommer du att lära dig varför dessa två djur (tjuren och björnen) används för att beskriva positiva och negativa marknadsmönster.

tjur och björn market

Tjuren VS Björnen

Den grundläggande skillnaden mellan dessa två termer är att ”Bull market” (tjuren) kännetecknas av optimism som leder till prisökningar, medan ”Bear market” (björnen) å andra sidan kännetecknas av pessimism som leder till prisfall.

Dessa termer används inom alla finansiella marknader, och eftersom kryptovalutor är en investeringsprodukt, är kryptomarknaden inget undantag. Båda marknaderna kan uppstå på grund av förändringar i ekonomin eller förändringar i utbud och efterfrågan. Vi får inte heller glömma bort en av de viktigaste faktorerna – marknadspsykologi. Om priset på digitala tillgångar snabbt stiger kommer det att ha en förstärkande effekt på marknaden, eftersom det kommer att locka mycket fler potentiella investerare.

bull market på wall street

Bull Market

I en ”tjurmarknad” är priset på en finansiell tillgång i en långvarig uppåtgående trend. Men varför används just en tjur för att beskriva denna situation? Termen härstammar från sättet en tjur attackerar sitt byte. En tjur använder sina massiva horn för att lyfta sitt byte uppåt. Investerare använder sin kapital för att dra nytta av stigande aktie- eller kryptopriser. Under en ”Bull market” är investerarna vanligtvis mycket optimistiska. Detta leder till en annan term inom investeringsvärlden: att vara ”bullish” på något. Till exempel, om någon säger att de är bullish på Bitcoin, menar de att de starkt tror att Bitcoin-priset kommer att öka på lång sikt. En längre period av positiv prisrörelse kallas därför ”Bull market”. Om du någonsin har besökt Wall Street har du förmodligen sett den enorma bronsskulpturen av en tjur. Denna skulptur symboliserar förtroendet för aktiemarknaden och förhoppningen om stigande priser.

År 2017 upplevde priset på Bitcoin en exponentiell tillväxt och blev omskrivet överallt. Bitcoin fångade intresset hos en bred skara människor, från vanliga grönsakshandlare till finansiella magnater och dollarmiljardärer. Rädslan för att gå miste om möjligheten (Fear Of Missing Out – FOMO) var enorm bland investerare, och handeln på kryptobörserna var livligare än någonsin. Nästan varje dag lanserades nya initial coin offerings (ICO), och alla ville snabbt bli rika genom att investera i nya kryptovalutor. På Twitter var hashtaggen #WhenLambo populär vid den tiden. Priset på Bitcoin under denna tjurmarknad ökade från en till nästan sexton tusen euro.

bear bull market i frankfurt

Bear Market

I en ”björnmarknad” sjunker priset på en finansiell tillgång under en längre tid. Enligt många finansiella plattformar och webbplatser anses en marknad vara en björnmarknad om den minskar med mer än 20%. Att använda en björn för att beskriva detta mönster är ingen slump. När en björn attackerar sitt byte välter den det vanligtvis ner på marken och river det med sina klor. Under en björnmarknad är investerarna mycket pessimistiska och agerar därefter med sitt kapital. Om en investerare säger att de är ”bearish” på något, betyder det att de tror att priserna kommer att falla. Om du besöker Frankfurt kan du se en staty av både en tjur och en björn utanför börsbyggnaden, vilket symboliserar den inbillade kampen mellan tjur- och björninvestorer.

En av de mer kända björnmarknaderna var Bitcoin under 2018. Priserna sjönk snabbt och investerare förlorade förtroendet för Bitcoin och kryptovalutor i allmänhet. Detta återspeglades även i mainstreammedia, där Bitcoin hyllades under 2017 men under 2018 kunde man mest läsa om investerares åsikter som sålt sina Bitcoins och förlorat förtroendet för dem. Priset på Bitcoin under denna björnmarknad sjönk från sexton tusen euro till endast tre tusen. Idag vet vi dock att investerare som kunde stå emot frestelsen att dra tillbaka sin kapital och motstå masshysterin blev rikligt belönade. Priset på Bitcoin ligger nu, fem år senare, runt 30 tusen dollar per bitcoin.

Skiftet mellan tjurmarknaden och björnmarknaden

Det är viktigt att veta att tjur- och björnmarknader avlöser varandra på kryptomarknaden. Kom också ihåg att en liten prisnedgång inte nödvändigtvis innebär övergång från en tjurmarknad till en björnmarknad, och sådana prisfluktuationer är helt normala inom investeringsvärlden och inget att frukta. Om priserna stiger under månader och det sedan är en vecka med stagnation eller nedgång, räknas det fortfarande som en tjurmarknad. År 2017 var inte bara en period då Bitcoin-priset ökade enormt. Det fanns också perioder då priset sjönk, men jämfört med den totala uppåtrörelsen under tjurmarknaden var dessa nedgångar försumbara. Om du tittar på en graf ser du att Bitcoin-priset långsiktigt fortsatte att stiga trots vissa nedgångar, vilket är oundvikligt inom investeringsvärlden.

Av Karl